Sponsoring

Draagt u als bedrijf het KWF of het Kinderdiabetes Fonds een warm hart toe en wilt u dit mooie sport- en spel evenement financieel meehelpen te realiseren?

Zet uw bedrijf in de spotlights door de inwoners van Vlissingen en omgeving in beweging te zetten.

Kijkt u naar de mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Martijn van Sabben  (Stichting Fietsen op het Kanaal)  06-10938479
Arjen van Oord  (Fitness Fitaal) 06-41322577
Gijs Wirtz    (Spinning- en RPM instructeur)    06-81297744
Corrie Marteijn (Zwemschool Zeeland)    06-27243738


Sponsorpakketten "Edison Event 2018"

1

Hoofdsponsor van het Edison Event

PM

Naam sponsor vermeld bij de naam van het Event:”Edison Event, mede mogelijk gemaakt door….”

2

Vriend van het Edison Event

€ 50,00

Vermelding op Facebook en op de website

3

Fiets sponsor

€ 250,00

Vermelding op Facebook en op de website. 1 Spinning fiets ter beschikking, met een geplastificeerd bord voor de Spinning fiets

4

Fiets sponsor Deluxe

€ 350,00

Vermelding op Facebook en op de website. 2 Spinning fietsen ter beschikking, met een geplastificeerd bord voor de Spinning fietsen

5

Fiets sponsor XL

€ 500,00

Vermelding op Facebook en op de website. 2 Spinning fietsen ter beschikking, met een geplastificeerd bord voor de Spinning fietsen. Deelname aan de BBQ (na afloop) voor 2 personen

6

Sponsor van de Tokkelbaan

€ 200,00

Reclame uiting aan de steiger, dmv een banner of dmv een spandoek (door sponsor aan te leveren).

Vermelding op Facebook en op de website.

7Sponsor van de Tokkelbaan Deluxe€ 250,00Reclame uiting aan de steiger, dmv een banner of dmv een spandoek (door sponsor aan te leveren).

Vermelding op Facebook en op de website.

5 x tokkelen.

8
Sponsor van de Tokkelbaan XL
€ 300,00
Reclame uiting aan de steiger, dmv een banner of dmv een spandoek (door sponsor aan te leveren).

Vermelding op Facebook en op de website.

5 x tokkelen.

Deelname aan de BBQ (na afloop) voor 2 personen

Wat is Alpe d’HuZes?

Alpe d’HuZes is een actie waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend onder het motto ’opgeven is geen optie’ op een dag tot maximaal zes keer de legendarische Alpe d’Huez beklimmen om zo veel mogelijk geld in te zamelen in de strijd tegen kanker. Met de opbrengsten wordt wetenschappelijk onderzoek naar kanker ondersteund, met als doel de ziekte onder controle te krijgen, zodat er in de toekomst niemand meer doodgaat aan kanker.

Alpe d’HuZes en zijn missie

Alpe d’HuZes bevordert en ondersteunt (wetenschappelijk) onderzoek naar kanker in alle mogelijke vormen, zodat er in de toekomst niemand meer doodgaat aan kanker.

Alpe d’HuZes en zijn onderzoeksfonds

Wij voelen een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de kankerpatiënten en onze sponsoren. De opgehaalde sponsorgelden gaan direct naar KWF Kankerbestrijding en komen voor 100% ten goede aan de door KWF en Alpe d’HuZes benoemde doelen, in overeenstemming met de principes van Alpe d’HuZes: antistrijkstokbeleid en integriteit.

Stichting Kinderdiabetes Zeeland

Stichting Kinderdiabetes Zeeland is in september 2010 opgericht, om op deze manier op een bredere wijze kinderen met diabetes, en ouders van deze kinderen, te kunnen faciliteren. Het is een stichting voor kinderen met diabetes, dóór ouders en vóór ouders, in samenwerking met o.a. het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis.

Met de Stichting willen we  activiteiten kunnen realiseren voor de kinderen en de kennis rondom diabetes bij ouders, kinderen en hun leef- en schoolomgeving vergroten.

Door kinderen met diabetes met elkaar in contact te brengen, willen we ook de acceptatie van hun ziekte vergroten, en hiermee een betere regulering van hun diabetes bewerkstelligen. Een betere regulering van de suikerwaarden leidt tot verkleining van de kans op complicaties, kinderen zitten beter in hun vel en ze presteren beter op school. Ook wordt er voorzien in de behoefte aan ervaringsgenotencontact met andere ouders van kinderen met diabetes, waardoor onderling ervaringen uitgewisseld kunnen worden.

 

Draagvlak en belang van de Stichting

Belangrijk is nog te vermelden dat onze Stichting alleen op vrijwilligers draait zoals  ouders, artsen, verpleegkundigen, onderwijskundigen, andere betrokkenen etc. die allemaal volkomen belangeloos meehelpen om  deze activiteiten te bewerkstelligen en daar hun vrije tijd voor investeren. Ook de diverse ziekenhuizen ondersteunen onze initiatieven. Inmiddels hebben wij naast de complimenten vanuit diverse hoeken voor onze werkzaamheden ook  vanuit de medische en overheid wereld al de nodige waardering  gehad voor onze initiatieven. We gelden zelfs landelijk als een voorbeeldfunctie hierin.